Hizmetler

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu …

İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmeti

İşyeri Ortam Ölçümleri “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş yerinde işçilerin sağlığına zarar verebilecek …

Acil Durum Planlaması Hizmetleri

Acil Durum Planlaması Hizmetleri Acil Durum Planlaması insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümün geçirdiği işyerleri için …